Slajdy z prezentacji Zakładu Embriologii, z listopada 2005.