UWAGA - ARCHIWALNA STRONA Z 2011/07/06

Adres

Zakład Embriologii, Inst. Zoologii UW
ul. Miecznikowa 1, bud. A II p.

02-096 Warszawa

Kierownik:

Prof. dr hab. Marek Maleszewski, 5541210

e-mail: maleszewski@biol.uw.edu.pl

Pracownicy:

Prof. dr hab. Andrzej K. Tarkowski 5541208, 5541209

e-mail: akt@biol.uw.edu.pl

Dr hab. Ewa Borsuk 5541213

e-mail: borsuk@biol.uw.edu.pl

Dr Katarzyna Szczepańska 5541239

e-mail: kasiasz@biol.uw.edu.pl

Dr Małgorzata Waksmundzka 5541213

e-mail: waksmundzka@biol.uw.edu.pl

Dr Anna Ajduk 5541239

e-mail: aajduk@biol.uw.edu.pl

Dr Aneta Suwińska 5541212

e-mail: asuwinska@biol.uw.edu.pl

Zofia Dubak 5541242

e-mail: dubak@biol.uw.edu.pl

Dariusz Maluchnik 5541217

e-mail: maluchnik@biol.uw.edu.pl

Doktoranci:

Mgr Maciej Meglicki, 5541239

e-mail: mmeglicki@biol.uw.edu.pl

Mgr Katarzyna Filimonow, 5541239

e-mail:kfilimonow@biol.uw.edu.pl