→ Aktualności (strona na facebooku prowadzona przez Monikę Fluks)Pracownicy i doktoranci Zakładu Embriologii, rok 2006 (kolaż na bazie Makowskiego zrobiła Anna Bielak-Żmijewska, własność Marii Anny Ciemerych-Litwinienko)


Kierownik:

Prof. dr hab. Marek Maleszewski, maleszewski@biol.uw.edu.pl, 55 41210

Pracownicy:

Dr hab. Ewa Borsuk prof. UW, borsuk@biol.uw.edu.pl, 55 41213

Dr hab. Katarzyna Szczepańska, kasiasz@biol.uw.edu.pl, 55 41239

Dr Małgorzata Waksmundzka, waksmundzka@biol.uw.edu.pl, 55 41213

Dr hab. Anna Ajduk, aajduk@biol.uw.edu.pl, 55 41212

Dr hab. Aneta Suwińska, asuwinska@biol.uw.edu.pl, 55 41212

Zofia Dubak, dubak@biol.uw.edu.pl, 55 41242

Dariusz Maluchnik, maluchnik@biol.uw.edu.pl, 55 41217

Mgr Marcin Szpila, mszpila@biol.uw.edu.pl, 55 41242

Doktoranci:

Anna Soszyńska, anna.kasperczuk@biol.uw.edu.pl, 55 41239

Katarzyna Klimczewska, k.klimczewska@biol.uw.edu.pl, 55 41242

Monika Fluks, m.fluks@student.uw.edu.pl, 55 41239

Ewa Kosyl, ewa.kosyl@student.uw.edu.pl, 55 41239

Inne:

Socjalny: 55 41244

Konfokal: 55 41059