Skrypt

Nakładem Wydawnictw UW ukazał się przygotowany przez nas skrypt Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt (2007)

Spis treści można obejrzeć na udostępnionym przez Wydawnictwo PDF-ie
Skrypt jest ilustrowany (ponad 100 rysunków czarno-białych), a na załączonym cederomie można znaleźć np. zdjęcia wczesnych zarodków myszy albo film o wyrzucaniu ciałek kierunkowych przez zapłodnione oocyty myszy.

Tekst z obwoluty i więcej informacji na stronie Wydawnictw

Errata do książki "Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt"


Z dwóch rysunków zginęły w druku kreski - poniżej wersje właściwe:Rys. 4.3 A ze strony 41 - Gastrulacja ryby kostnoszkieletowej…


Rys. 5.9 ze strony 59 - Inwolucja strefy brzeżnej podczas gastrulacji zarodka żaby…

Materiały dodatkowe

Marek Maleszewski: Tajemnica płci (Wiedza i życie, luty 2012), dostępne tylko z budynku Wydz. Biologii