W dniu 26 marca 2007, podczas otwartego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Zoologii, odbyło się seminarium na temat "Dolina Rospudy: pierwotny ekosystem, unikatowa przyroda, realne zagrożenia"

 

Punktem wyjścia do odbycia takiego seminarium była z jednej strony zakrojona na szeroką skalę akcja ekologów na rzecz ochrony unikatowej przyrody Doliny Rospudy, z drugiej – uchwała Rady Wydziału Biologii, podjęta na posiedzeniu 19 lutego br., apelująca o zmianę lokalizacji drogi szybkiego ruchu, mającej powstać w tamtej okolicy. Zamierzeniem organizatorów spotkania było zapoznanie słuchaczy z naukowym spojrzeniem na problemy ekosystemu Doliny Rospudy i na jego zagrożenia, wynikające z realizacji zaplanowanej inwestycji. Dodatkowym czynnikiem inspirującym przeprowadzenie wykładu były szeroko i w różnych mediach kolportowane wypowiedzi jednego z członków naszej społeczności, prof. Henryka Tomaszewicza, kwestionujące wszystkie zastrzeżenia i ostrzeżenia ekologów, także tych, którzy są członkami Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

PREZENTACJA  pdf 4,4 Mb

 

Zamieszczona prezentacja zawiera ilustracje wykładu, wygłoszonego w dniu 26 marca 2007 na otwartym posiedzeniu Rady Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przez dr Wiktora Kotowskiego z Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach oraz doktorantów Zakładu Botaniki Środowiskowej Wydziału Biologii UW, mgr Ewę Jabłońską i mgr Pawła Pawlikowskiego. Autorzy zgodzili się na umieszczenie na stronie Wydziału Biologii obszernych fragmentów ich prezentacji.

 

 

 

Stanowisko profesora Henryka Tomaszewicza w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy:

 

 

źródło fotografii:

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070308&id=po52.txt

 
Wypowiedź dla Radia Białystok  4’ 12” mp3 1,0 Mb 
 
 

Profesor Tomaszewicz nie sprostował powtarzanych w mediach nieprawdziwych informacji, że od 40 lat prowadzi badania naukowe w Dolinie Rospudy, wykonał ekspertyzę oraz jest kierownikiem Zakładu Botaniki Środowiskowej. Podczas debaty, odpowiadając prof. Kłosowskiemu (kierownikowi Zakładu Botaniki Środowiskowej), oświadczył:

 

„Ja mogę odpowiadać tylko za to co ja napisałem i podpisałem, a to co robi prasa, to mnie nie interesuje co oni napiszą. W jaki sposób mam reagować na to, jak przekręcą moje wypowiedzi” (z zarejestrowanego dźwiękowego zapisu debaty).

  

Profesor Tomaszewicz nie wyraził zgody na upublicznienie wykonanych w czasie debaty fotografii i nagrań dźwiękowych jego wypowiedzi. Nie odbiegały one jednak od wcześniejszych, szeroko kolportowanych w różnych mediach (m.in. Nasz Dziennik i Radio Białystok). Zamieszczamy więc jedynie niektóre głosy polemiczne, bowiem społeczność Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego dotychczas nigdy nie miała okazji publicznie podjąć z nim bezpośredniej, merytorycznej dyskusji.

 

 

Prof. Ewa Symonides                3’ 20’’ mp3 1,6 Mb

 

Prof. Maciej Gliwicz                  2’ 50’’ mp3 1,4 Mb

 

Dr Andrzej Czubaj                     39’ mp3 0,3 Mb

 

Dr Rafał Skoczylas                    59’ mp3 0,5 Mb

 

Prof. Stanisław Kłosowski         4’ 55’’ mp3 2,4 Mb

 

Prof. Ewa Symonides                1’ 15’’ mp3 0,6 Mb

 

 

 

Ważne fakty poprzedzające debatę:

 

04-02-2004 - 09-02-2007 - komunikaty International Mire Conservation Group w sprawie zagrożenia wartości przyrodniczych torfowisk Doliny Rospudy:

źródło: http://www.imcg.net/

kopia: IMCG pdf

 

14-02-2007 - media informują o akcji Greenpeace

Kopia artykułu: Greenpeace pfd

źródło: http://ww6.tvp.pl/2834,20070214459621.strona

 

19-02-2007 - list Rady Wydziału Biologii UW do premiera i prezydenta Rzeczypospolitej:

Rada Wydziału Biologii pdf

 

08-03-2007 - wypowiedź prof. H. Tomaszewicza dla Naszego Dziennika Nr 57 (2770)

źródło: http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070308&id=po52.txt

kopia artykułu: Nasz Dziennik pdf

 

 09-03-2007 - oświadczenie prof. S. Kłosowskiego w sprawie wypowiedzi prof. H. Tomaszewicza:

źródło: http://www.radio.bialystok.pl/wydarzenia/index.php

kopia listu: Kłosowski pdf

 

12-03-2007 - wypowiedź prof. H. Tomaszewicza dla Radia Białystok

kopia nagrania: Radio Białystok_4m12s  mp3

źródło: http://www.radio.bialystok.pl/wydarzenia/index.php

 

13-03-2007 - media informują, że prof. Tomaszewicz wysłał swoją opinię do Kancelarii Premiera i ministerstw Środowiska i Transportu oraz kolportują na jego temat nieprawdziwe i informacje, że od 40 lat prowadzi badania naukowe w Dolinie Rospudy, wykonał ekspertyzę oraz jest kierownikiem Zakładu Botaniki Środowiskowej.

źródło: http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070313/kraj/kraj_a_11.html

kopia: Rzeczpospolita pdf

 

 

Do pobrania: Rospuda_26-03-2007.zip  (12 Mb) - całość przedstawionego na tej stronie materiału dokumentacyjnego.

 

 

organizacja i prowadzenie seminarium: prof. Krystyna Skwarło-Sońta

dokumentacja spotkania i opracowanie strony: dr Marcin Szańkowski